top of page
Sunset on Solar Panels

Supervisors Board 

Terdiri dari mereka yang ditugaskan untuk mengawasi tercapainya sasaran – sasaran perkumpulan dengan senantiasa mengedepankan factor keterbukaan / transparansi, tata kelola perkumpulan yang baik dan pertanggung jawaban pengurus.

Chairman

Prof. Dr. Ir. Hamzah Hilal

Vice Chairman 
 • Ir. Amir Rosidin, MM.

 • Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh

 • Dr. Ir. Isnuwardianto

 • Drs. R. M. Soedjono Respati

 • Dr. Ir. Pekik Argo Dahono

Anggota
 • Ir. Satya Zulfanitra, M.Sc.

 • Dr. Ir. M.A.M Oktaufik

 • Dr. Ir. Pekik Argo Dahono

 • Dr. Ir. Edi Leksono, M.Eng.

 • Dr. Ir. Uno Bintang Sudibyo

 • Ardian Cholid

 • Demdem Rochkadar Sukanda

 • Ir. Tri Mumpuni

 • Eka Firmansyah, S.T., M.Eng., Ph.D.

 • Ita Gayatri, SH., SE., CIIB., AIS.

 • Ir. Richard Kartawidjaja

 • Ir. Cawir Ginting

 • Yohanes Sukrislismono

 • Liasta Singarimbun

 • Mario Leo

bottom of page